Armirano betnoski stubovi

Šta mi radimo?

Bavimo se proizvodnjom: armirano-betonskih stubova za el .energetske linije 10(20)/04 kV. dimenzija od 9-14 metara, armirano-betonskih stubova za nadzemne TT linije dimenzija 7 i 8 metara, betonskih konzola i betonskih nogara.

Posedujemo ateste za sve vrste proizvoda izdate od akreditovane laboratorije koja sarađuje sa Gradjevinsko-arhitektonskim fakultetom u Nišu. Implementirali smo sistem menadžmenta kvalitetom (TÜV NORD) koji garantuje kvalitet poslovanja i pružanja usluga. Sertifikati koji posedujemo su ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Referencne liste firmi sa kojima uspešno sarađujemo: “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd, “Telekom Srbija a.d ” Beograd, “Huawei Technologies” d.o.o. Beograd, “TeleGroup”  d.o.o. Beograd, “Kodar Energomotaza”  d.o.o. Beograd, “Elektroizgradnja Bajina Basta”, “NOKIA” Beograd, “Elektromontaža” Kraljevo.

Projekata

Zadovoljinh klijenata

Godina rada