Beton Element

FIRMA BETON ELEMENT d.o.o.
OSNOVANA JE 2016. GODINE

Bavimo se proizvodnjom:

ARMIRANO-BETONSKIH STUBOVA ZA ELEKTRO ENERGETSKE LINIJE

ARMIRANO-BETONSKIH STUBOVA ZA ELEKTRO TT LINIJE

BETONSKIH KONZOLA

BETONSKIH NOGARA

Projekata

Zadovoljnih klijenata

Godina rada

Implementirali smo sistem menadzmenta kvalitetom (TÜV NORD) koji garantuje kvalitet poslovanja i pruzanja usluga